Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůzka výboru ze dne 13.08.2014

31. 8. 2014

          Zápis ze schůzky výboru SVJ 1516/1a  konané dne 13.08.2014

Přítomni:  Vladimír K., Tomáš P., Milan B.

Úkoly a jednání :

 Kontrola úkolů z 28.05.2014

1.      Montáž stojanů na kola v kočárkárně na stěnu tak, aby nedošlo k poškození dlažby a zároveň zjednodušení úklidu – trvá -MBA;

2.      Řešení problémového pozemku u domu s GG– zpoždění vzniká z důvodu čekání na vypracování kupní smlouvy „geosanem“. Jinak vše ústně potvrzeno s ing.J.K. z GD-trvá - VKA;

3.      Záležitost změny P4 –> P10 – zástupce výboru a zástupce vlastníků, ing J.Hoř., na základě usnesení shromáždění ze 14.05.2014 si domluví schůzku přímo na MHMP, kde znovu předloží přesný požadavek pro dořešení nedostatků způsobený změnou hranice P10 na P4- trvání asi  do konce r.2014– VKA;

4.      Porucha výtahu –  závada byla na frekvenčním měniči. Jednání s firmou „K.NE“ se osobně ujal místopředseda výboru pan T.P. a dohodl pro naše SVJ výhodné servisní podmínky do budoucna včetně opravy za výhodnou cenu. Úspora cca 35,-tisíc- splněno-TPR;

5.      Izolace - ochrana stěny proti odírání za popelnicemi – trvá – MBA;

6.      Aktualizace „DŘ“ a „GŘ“ dle usnesenÍ z loňského shromážděni – chybí jen schvalovací podepsání v souladu se stanovami a laminace –trvá- výbor;

7.      Výměna žárovek i zářivek – bude prováděno v rámci úklidu servisní firmou  –splněno-VKA;

8.     Zarážky dveří s možností blokování v otevřené poloze -  (odpadky,garáže)-splněno-VKA;

9.      Ochrana zámku vstupních dveří – proti násilnému otevření-splněno-VKA;

10.   Vzájemná dohoda členů výboru – rozdělení úkolů: VKA-úřady,pošta,kamery,výtah; TPR-komunikace se správcem, nepravidelné faktury, kamery; MBA-zeleň a elektroproblémy;

11.   Alternativni kontakt a spojení na správce – při nedostupnosti Ing. J.Š.-splněno-TPR;

12.   Místo na dokumenty SVJ – předběžně dohodnuta místnost UPC, kde bude umístěn levný trezor pod HW CCTV. ( V.K. předal Tomášovi P. dokumenty od MJA + klíč od střechy, chybí ještě Uniklíč)– trvá-výbor;

 

Nové úkoly  

**********************************************************************

13.   Nerespektování usnesení vlastníků ze shromáždění 14.5.2014- byt 30.03, montáž klimatizace není namontována v souladu s přijatými zásadami – řešení trvá z minulosti-trvá-MBA;

14.   Oprava povrchu podlahy v garážích- „last minute“ připomenutí-cedulky za stěrače stojících aut, že oprava se opravdu uskuteční od 18.8.2014-MBA;

15.   Rohož před vstupními dveřmi-upevnění- ponechat stávající stav- splněno,výbor;

16.   Změna disponenta k účtu SVJ- ( na místopředsedu TPR)- v případě, že nedojde ke snížení poplatků na úroveň Fiobanky, založit účet SVJ 1a u FIO banky-VKA,TPR;

17.   Reflexní páska-schody-opatřit první a poslední schod v podlažích domu reflexní páskou-výbor;

18.   Časopis Tučňák, Praha 4-není distribuován do domu, přestože jsme P4-MBA;

19.   Hodnocení činnosti správce-viz.“Vzájemná smlouva“- kontrola správného plnění- výbor;

20.   Nečistoty od výtahu k odpadům-časté znečištění dlaždic na cestě k odpadům- VKA slíbil zjistit viníka dle kamer a poskytnout foto-VKA,TPR;

21.   Zeleň-prořezat křoví zasahující na balkon-východní strana-MBA,(TPR);

22.   Lavička u „Křivky“-nefunkční, bez možnosti sedání- časté poškozování vandaly- výbor nechce vynakládat zbytečně finanční prostředky vlastníků na její údržbu a rozhodl se pro odstranění. Dále bylo dohodnuto opatřit náš pozemek vhodnými cedulkami, že se jedná o majetek SVJ 1516/1a-výbor;

 

 

Plán příští schůzky výboru: 24.09.2014 / 18:30                 

                                                                                                 Zápis provedl : Vladimír K.