Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůzka výboru ze dne 28.01.2015

6. 2. 2015

                    Zápis ze schůzky výboru SVJ 1516/1a  konané dne 28.01.2015

Přítomni:  Vladimír K., Tomáš P., Milan B.

Úkoly a jednání :

 Kontrola úkolů z 29.10.2014

 1. Montáž stojanů na kola v kočárkárně ( nově 3ks) na stěnu, aby nedošlo k poškození dlažby a zároveň zjednodušení úklidu. Třetí stojan je už zakoupen a montáž bude do měsíce – trvá -MBA;
 2. Řešení „problémového“ pozemku  s GE– společně i s domy B a C. Záležitost koordinuje za pomoci svého právníka a na svoje náklady místopředseda TP.-trvá - výbor;
 3. Hranice P4/P10 - naše územní příslušnost je k MČ Praha 4. Snaha o setkání, projednání změny na MHMP s ředitelkou odboru ZIO,  byla neúspěšná. Po několika pokusech jsme to z časových důvodů „vzdali“. Překážkou byly různé odklady nebo možnost jednat pouze se zástupcem. Územní členění hl. města Prahy řeší Předpis č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze. Změny hranic mezi městskými částmi se uskutečňují na základě dohody zúčastněných městských částí po projednání s příslušným katastrálním úřadem a se souhlasem zastupitelstva hl.města Prahy, viz.Hlava III,§11, odst.(3) Zákona o hlavním městě Praze. Řešení nebo provedení změny v této složité záležitosti není v kompetenci našeho výboru SVJ- VKA/výbor;
 4. Odpadová místnost - ochrana stěny proti odírání za popelnicemitrvá – MBA;
 5. Aktualizace Pravidel pro užívání společných částí a vyhrazených… ( „DŘ“) – byla  provedena na základě Hlasování č.7 při Shromáždění vlastníků v roce 2013 –změny zapracoval MBA - hotovo;
 6. Místo na dokumenty SVJ – dohodnuta místnost UPC, v místě pod HW CCTV , kde bude umístěn vhodný trezor . ( VKA předal Tomášovi P. dokumenty od MJA + klíč od střechy, zbývá převzít Uniklíč od paní MJA) - správce /výbor-trvá;
 7. Nerespektování usnesení vlastníků ze Shromáždění 14.5.2014 - byt 30.03, montáž klimatizace není namontována v souladu z minulosti přijatými zásadami - trvá-MBA;
 8. Založen nový účet u Fio banky- disponenti účtu VKA,TPR, FPS. Zrušen účet u ČSOB – VKA,TPR-splněno;
 9. Reflexní páska – schody - opatřit první a poslední schod v podlažích domu reflexní páskou-trvá-výbor;
 10. Časopis Tučňák, Praha 4- distribuce do domu vyřízena, potvrdil  MBA - splněno;
 11. Hodnocení činnosti správce za uplynulé období 2014- dobrá spolupráce- výbor;
 12.  Keře, zasahující na balkony- východní strana,  současná stížnost z bytu  01.06. -trvá-(TPR), MBA;
 13. Lavička u „Křivky“- nefunkční, bez možnosti sedání- časté poškozování vandaly. Nelze vynakládat zbytečně naše finanční prostředky pro její údržbu- rozhodnuto  odstranit-VKA- hotovo;

 

Nové úkoly  

 1. Garáže-podlaha - určení termínu opravy s reklamačním technikem GD- výbor -trvá;
 2. Vloupání do sklepů v 1.NP- rozhodnutí výboruOpatřit vstup do sklepů bezpečnostními dveřmi a distribuovat klíč od těchto dveří pouze těm vlastníkům, kteří tam mají sklep (2ks na vlastníka)- správce;
 3. Pojišťovna, plnění, prověření nových kontaktů(nový výbor) – správce,VKA;
 4. Zjistit možnost montáže třetí kamery v 1.NP- monitorování dveří do sklepů- VKA- odloženo ;
 5. Hledání místa pro konání Shromáždění- předběžně- ZŠ Mendíků P4- tři tr.zastávky od domu;
 6. Příprava pro Shromáždění – Stanovy v souladu s NOZ, konzultace s právníkem, notář atd. – VKA;
 7. Prověřit poslední výsledek elektrorevize našeho domu- porovnat s minulým –zjištění důvodů, místa nedostatků a zajištění rychlé nápravy – správce JŠ / MBA;

 

 

Plán příští schůzky výboru: Únor 2015 / 18:30                 

                                                                                                Zápis provedl : Vladimír K.