Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůzka výboru ze dne 29.10.2014

13. 11. 2014

                   Zápis ze schůzky výboru SVJ 1516/1a  konané dne 29.10.2014

Přítomni:  Vladimír K., Tomáš P., Milan B.

Úkoly a jednání :

 Kontrola úkolů z 13.8.2014

 1. Montáž stojanů na kola v kočárkárně ( nově 3ks) na stěnu proti dveřím tak, aby nedošlo k poškození dlažby a zároveň zjednodušení úklidu – trvá -MBA;
 2. Řešení problémového pozemku u domu s GG– zpoždění vzniká z důvodu čekání na vypracování kupní smlouvy „geosanem“. Jinak vše ústně potvrzeno s ing.J.K. z GD-trvá - VKA;
 3. Záležitost změny P4 –> P10 – zástupce výboru a zástupce vlastníků, ing J.Hoř., na základě usnesení shromáždění ze 14.05.2014 si domluví schůzku přímo na MHMP, kde znovu předloží přesný požadavek pro dořešení nedostatků způsobený změnou hranice P10 na P4- trvání asi  do konce r.2014– VKA;
 4. Izolace - ochrana stěny proti odírání za popelnicemi – trvá – MBA;
 5. Aktualizace „DŘ“ a „GŘ“ dle usnesenÍ z loňského shromážděni – chybí jen schvalovací podepsání v souladu se stanovami a laminace –trvá- výbor;
 6. Místo na dokumenty SVJ – předběžně dohodnuta místnost UPC, kde bude umístěn levný trezor pod HW CCTV. ( V.K. předal Tomášovi P. dokumenty od MJA + klíč od střechy, chybí ještě Uniklíč)– trvá-výbor;
 7. Nerespektování usnesení vlastníků ze shromáždění 14.5.2014- byt 30.03, montáž klimatizace není namontována v souladu s přijatými zásadami – řešení trvá z minulosti-trvá-MBA;
 8. Založen nový účet u F/o banky- disponenti účtu VKA,TPR, FPS (Rob.Jav.)- splněno;
 9. Reflexní páska-schody-opatřit první a poslední schod v podlažích domu reflexní páskou-trvá-výbor;
 10. Časopis Tučňák, Praha 4- není distribuován do domu, přestože jsme P4- trvá-MBA;
 11. Hodnocení činnosti správce-viz.“Vzájemná smlouva“- kontrola správného plnění- výbor;
 12. Zeleň-prořezat křoví zasahující na balkon- východní strana, případně se domluvit s konkrétními vlastníky -trvá- MBA,(TPR);
 13. Lavička u „Křivky“-nefunkční, bez možnosti sedání- časté poškozování vandaly- výbor nechce vynakládat zbytečně finanční prostředky vlastníků na její údržbu a rozhodl se pro odstranění. VKA slíbil, že zjistí možnost odprodeje či odstranění za odvoz. Dále bylo dohodnuto opatřit náš pozemek- okrasnou a udržovanou zeleň- vhodnými cedulkami, že se jedná o majetek SVJ 1516/1a-výbor-trvá;

 

Nové úkoly  -------------------------------------------------------------------------------------

 1. Umístit  upozornění do výtahu na změnu účtu i na opatrnost při přepravě nákladů a stěhování VKA;
 2. Záležitost změny PSČ v adrese sídla SVJ- výbor se rozhodl, po zhodnocení všech souvislostí, které by z toho pro nás vyplynuly po změně PSČ, stav ponechat do příštího shromáždění vlastníků- výbor-VKA;
 3. Garáže-podlaha-určení termínu schůzky s reklamačním technikem GG-výbor -TPR;
 4. Stojan na kola –zařídit třetí kus včetně montáže - MBA;
 5. Zjistit možnost montáže třetí kamery v 1.NP- monitorování dveří do sklepů-VKA;

 

 

Plán příští schůzky výboru: listopad nebo prosinec 2014 / 18:30                 

                                                                                            Zápis provedl : Vladimír K.