Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru 9.1.2018

22. 1. 2018

    Zápis z konání schůzky výboru  09.01.2018 

Setkání, svolané předsedou výboru, se konalo v nové restauraci v Popovické ulici, v blízkosti našeho domu, od 18,00 hod. Uskutečnilo se po vzájemné komunikaci na rychlo, původní plán byl konec ledna. Změna termínu byla iniciována žádostí poškozeného vlastníka, který se domáhá umožnění přerušit současnou likvidaci škod v jejich sklepě z „SVJ pojistění“ na vlastní „bytovou“ pojistnou smlouvu.

Přítomní :

Výbor SVJ: Vladimír K., Tomáš P., Milan B.;

Hosté: Petr M./správce nemovitosti, Ma.Mi.K./poškození vlastníci;                                                                                        

Program a půběh jednání:

1.) Zahájení – Přání bezproblémového dění do nastávajícího roku/ vzájemná blahopřání PF 2018;

2.) SJM K.- přednesli dotaz na možnost změny pojišťovny pro náhradu jejich škod po zářijové havárii vody ve sklepě. Dle jejich názoru je likvidace škody příliš vleklá a rádi by v této fázi změnili řešení přes svoji vlastní „bytovou“ pojistnou smlouvu u jiné pojišťovny, ne z pojistky „domu“ SVJ.

Ze vzájemné debaty vyšla shoda, že záležitost pomůže řešit správce, který je situací nejvíce obeznámen a jednal s pojišťovnou, řešil opravy a shromažďoval dodané podklady pro naši pojišťovnu. Pan Petr M. toto rozhodnutí přijal a dohodl se s manželi K. na dalším postupu. Manželé K. poděkovali a opustili jednání.

----------------------------------------------------------------------------------------------

3.) Úniková cesta z domu-montáž sloupku a odstranění stavební dodatkové tabulky- správce slíbil urychlit montáž sloupku. Informoval, že sloupek je připraven a montáž ovlivňuje jen nestálé počasí. Vzhledem k předem avízovanému časovému zaneprázdnění se po té omluvil a jednání spěšně opustil.

------------------------------------Dále jednáno bez hostů-------------------------------

Kontrola plnění úkolů ze Shromáždění a z 31.10.2017:

4.) Tabulky -úklid–schodiště na Křivku- větší počet, že v zimě se schody neuklízí- trvá –výbor,správce;

5.) Kočárkárna- stále neodklizeny věci, které do kočárkárny nepatří- trvá-správce;

6.) Vrata HG-automatické zavírání garážových vrat- správce-trvá;

7.) Fasáda-čištění-předpoklad jaro/léto 2018- správce-trvá;

8.) Filtr/voda-po havárii vody -stále pozorován nižší tlak TUV i studené vody v některých bytech. Správce zajistí vyčištění vstupního filtru přívodu studené vody do domu a poradí se s odborníky-správce;

9.) Hlavní uzávěr vody-transparentní informace a zřetelné označení uzávěru v domě-správce;

10.) Označení pozemku – příslušejícího k našemu domu, platíme si údržbu i péči o zeleň, je to naše spoluvlastnictví a měl by být nějak označen, aby byla prevence proti poškozování a odhazování odpadků;

11.) Kontrola SVJ účtu- předseda konstatoval, že většina dlužníků uhradila pohledávky ke konci 2017, ale vyčkáme na potvrzení účetní- výbor provádí kontroly pohybů a stavu účtu, nejasnosti ihned řeší-výbor;

12.) Likvidace pojistné události-pojišťovna uhradila fakturu za renovace poškozených společných částí. Výbor ale ještě očekává větší fakturu za elektřinu ve , jejíž důvodem bude vysoušení vlhkosti po havárii;

 

Jednání výboru ukončeno v 19,30 hod.

 

Plán příští schůzky: duben 2018                                                                               Zapsal: Vladimír K.

                                                                                                                                                    Milan B.                                                                                                           Tomáš P.                                                                                                         Vladimír K.